>>> :: ::  ยิ้มหวาน บริการด้วยใจ  : ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 0-4267-3011:: :: <<<

 
เข้าร่วมเดินขบวนและรำในพิธีเปิด เนื่องในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวศิริลักษณ์ ทองมหา นายกเทศมนตรีตำบลมุก ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลมุก ทุกคนเข้าร่วมเดินขบวนและรำในพิธีเปิด เนื่องในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารประจำปี ๒๕๖๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๗-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดมุกดาหาร
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย2
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมอาเซียน
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กรมพัฒนาชุมชน
ปปช
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
ข่าวมุกดาหาร
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวี