>>> :: ::  ยิ้มหวาน บริการด้วยใจ  : ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 0-4267-3011:: :: <<<

 
พสกนิกรชาวตำบลมุกที่เดินทางเข้าสักการะพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

      
ประชุมและหารือเรื่องการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

      
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดโง้ง (แห่งใหม่) ขณะนี้กำลังดำเนินการถมที่ดินพร้อมเกรดเกลี่ยปรับพื้นที่ในการก่อสร้างอาคาร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๒๒๐ ตารางเมตร ณ บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ ๔

      
ประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

      
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามแผนสุขภาวะชุมชน และพิธีลงนามความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

      
กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการหมอบกราบพร้อมกัน และแปรรูปหัวใจ ถึงจะไม่ยิ่งใหญ่ แต่ก็ตั้งใจทำ และกิจกรรมเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆ

      
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลมุก
infographics
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดมุกดาหาร
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย2
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมอาเซียน
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กรมพัฒนาชุมชน
ปปช
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
ข่าวมุกดาหาร
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวี