>>> :: :: ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร :: :: <<<

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลตำบลมุก

     
เวทีพบปะเยี่ยมเยียนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชนในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

     
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำทบทวนแผนสามปี

     
นายกเทศมนตรีตำบลมุกแถลงนโยบายต่อสภา

     

ประชุมสภาเทศบาลตำบลมุกมัยแรก วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

     
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดย เทศบาลตำบลมุก ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2557โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาเปิดพิธีเพิ่อสูบน้ำจากชลประทานตาดแคน

     โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาเปิดพิธีเพิ่อสูบน้ำจากชลประทานตาดแคนไปยังแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านดานคำ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
1 23 4 5 6 7
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
ดำรงตำแหน่งปัจจุบัน
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดมุกดาหาร
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย2
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมอาเซียน
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กรมพัฒนาชุมชน
ปปช
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
ข่าวมุกดาหาร
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวี