ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ >>เทศบาลตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร >>>> >>>>>>>>(^_^) >>>>>>>>
โครงการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำทบทวนแผนสามปี

     
นายกเทศมนตรีตำบลมุกแถลงนโยบายต่อสภา

     

ประชุมสภาเทศบาลตำบลมุกมัยแรก วันที่ 23 พฤษภาคม 2557

     
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง โดย เทศบาลตำบลมุก ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหารและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2557โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาเปิดพิธีเพิ่อสูบน้ำจากชลประทานตาดแคน

     โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเดินทางมาเปิดพิธีเพิ่อสูบน้ำจากชลประทานตาดแคนไปยังแหล่งน้ำผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านดานคำ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยท่านนายอำเภอเมืองมุกดาหารเดินทางมาร่วมเปิดโครงการนำร่องรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบที่ รพสต.บ้านกุดโง้ง วันที่ 27 มีนาคม 2557

     
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2557

     
1 23 4 5 6 7
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นางสาวศิริลักษณ์ ทองมหา นายกเทศมนตรีตำบลมุก
จังหวัดมุกดาหาร
BangkokIdea
สมาคมพนักงานเทศบาล
กรมพัฒนาชุมชน
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
การท่องเที่ยว
facebook
ข่าวมุกดาหาร
สายด่วนรัฐบาล
กรมการค้าภายใน
กรมบัญชีกลาง
กระทรวงพลังงาน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ดูทีวี