>>> :: ::  ยิ้มหวาน บริการด้วยใจ  : ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลมุก ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  โทรศัพท์ 0-4267-3011:: :: <<<

 
รณรงค์ ประสัมพันธ์ รวมพลังแยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง
รณรงค์ ประสัมพันธ์
รวมพลังแยกก่อนทิ้ง แยกขยะง่ายๆ ด้วยตัวเราเอง
1. ขยะอินทรีย์ (สีเขียว) : เศษอาหาร พืช ผัก ขยะที่สามารถ 
นำไปผ่านกระบวนการให้กลายเป็นปุ๋ยได้ 
2. ขยะทั่วไป (สีน้ำเงิน) : ถุงพลาสติก ซองลูกอม หลอด ฯลฯ
3. ขยะรีไซเคิล (สีเหลือง) : ขยะที่นำไปรีไซเคิลกลับมาใช้ 
ใหม่ได้ เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก ฯลฯ (นำไปขายได้)
4. ขยะพิษ (สีแดง) : ขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ กระป๋องสี 
ยาฆ่าหญ้า แบตเตอร์รี่ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ
เพื่อลดปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันต้องเริ่มจากตัวเรา ด้วยการ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่"
 
 
 
 
 
 
 
 
เช็คเมล์
AEC
ถวายพระพร
คืนความสุขให้คนในชาติ
จังหวัดมุกดาหาร
facebook
กระทรวงมหาดไทย3
ศาลปกครอง
สตง.
รัฐบาลไทย2
สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองทุนบำเหน็จข้าราชการ
กรมอาเซียน
กรมสรรพากร
กรมบัญชีกลาง
กรมพัฒนาชุมชน
ปปช
สมาคมสันนิตบาล
โอทอป
สมาคมพนักงานเทศบาล
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
BangkokIdea
การท่องเที่ยว
กระทรวงพลังงาน
กรมการค้าภายใน
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สายด่วนรัฐบาล
ข่าวมุกดาหาร
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ดูทีวี